Projekt budynku inwentarskiego BR-150

Budynek ptaszarni do hodowli amatorskiej ptaków. 6,0x6,0m

Budynek przeznaczony jest do amatorskiej hodowli ptaków i drobiu. Posiada pomieszczenia: paszarnię, pomieszczenie dla ptactwa, wybieg osiatkowany. Realizacja systemem tradycyjnym. Wysokość w kalenicy 4,45m. Spadek połaci dachu 20 stopni.

powierzchnia wewnętrzna: 12.00 m2
powierzchnia zabudowy: 36.00 m2
kubatura:83.00 m3
cena projektu z VAT:750.00 zł 
|
|