Projekt budynku inwentarskiego BR-221

Budynek inwentarski w granicy działki 12,83 x 5,38 m

Budynek inwentarski BR-221 jest to obiekt z przeznaczeniem do zabudowy w granicy działki, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Przyjęto ściołowy system chowu. W poziomie przyziemia znajduje się paszarnia, kurnik i pomieszczenie inwentarskie. Na poddaszu mieści się magazyn pasz treściwych i pasz słomiastych. zapotrzebowanie: energii elektrycznej - 8400 kWh/rok wody - Qird=474 dm3/d gnojówka Q=154dm3/d obornik - Q=189,5 kg/d Bydło Trzoda Drób 4 krowy, 1 jałówka, 1 cielę 10 tuczników 30 kur 4,8 1,6 0,26 Razem DJP 6,66 DDJP System chowu ściołowy(ekologiczny). Żywienie: paszami gospodarskimi. Przygotowanie pasz w paszami. Pojenie zwierząt z poideł automatycznych. Wszystkie prace przy obsłudze zwierząt wykonywane ręcznie. Poddasze użytkowe mieści 5,5 - 6,5 ton pasz słomiastych luzem. Dopuszczalne obciążenie poddasza 200 kg/m2. Magazyn pasz treściwych nad paszarnią mieści 5 ton pasz, dopuszczalne obciążenie stropu 200 kg/m2. Poidła miskowe zamontowane nad żłobem na słupkach przegród na wys. 60 cm. Przestawny kojec dla cielaka, podwyższona podłoga i ścianki boczne drewniane, na bramce zamontowany uchwyt na wiadro i korytko metalowe. Drabinka na siano zawieszona na ściance kojca. Stanowiska dla trzody 1 kojec zbiorowy wydzielony przegrodą z bramką. Stała przegroda paszowa nad korytem z kamionki 30 cm osadzonym w betonie. Wysokość ścianki przedniej koryta 18-20 cm, od strony korytarza 20-30 cm. Na przegrodzie poprzecznej zamontowane poidło smoczkowe na wys. 45 cm pod kątem 45°. Pomieszczenie dla kur. W kurniku mieści się grzęda z podgrzędną gniazdo piętrowe dla 6 niosek, sprzęt do karmienia i pojenia kur. W ścianie otwór 30 x 30 cm 10 cm od posadzki, osłonięty od zewnątrz.

powierzchnia wewnętrzna: 109.00 m2
powierzchnia zabudowy: 69.00 m2
kubatura:354.00 m3
cena projektu z VAT:1000.00 zł 
|
|