Projekt budynku inwentarskiego BR-233

płyta gnojowa segmentowa 3,00x 8,00

Średnia obsada inwentarza  Średnia obsada inwentarza przy magazynowaniu do wysokości 2.0 m i składo-waniu przez okres 180 dni przy chowie alkierzowym. DJP DJP Gnojownia m2 72 m2 - trzoda 45 bydło 24 96 m2 - 60 32 120 m2 - 75 40 144 m2 - 90 48  Gnojownia betonowa, segmentowa, złożona z segmentów skrajnych i środkowych, oddzielonych dylatacjami. Segmenty o szerokości 3 m i długości 8 m lub 10 m. Konstrukcja gnojowni betonowa, wylewana na mokro z betonu B20 na 15 cm warstwie piasku. Płyta denna ze spadkiem 1.8% w segmentach skrajnych i 3% w środkowych. Grubość płyty dennej 15 cm, ścian 20 cm. W dnie wykonano rowek ściekowy dla odprowadzania wód gnojowych do zbiornika. Zbiorniki na gnojówkę zaprojektowano z prefabrykowanych kręgów żelbetowych, przykrytych płytą żelbetową z żeliwnym włazem typu ciężkiego. Doprowadzenie gnojówki do zbiornika za pomocą rury kamionkowej o średnicy 200 mm. Załadunek gnojowni  Załadunek obornika ze stanowisk zwierząt na gnojownię może odbywać się mechanicznie: za pomocą szufli mechanicznej, zgarniakiem o ruchu ciągłym, zgarniakiem posuwisto-zwrotnym. Rozładunek gnojowni  Wywóz obornika z gnojowni może odbywać się ręcznie lub mechanicznie za pomocą ciągnika ładowacza chwytakowego lub ładowacza stacjonarnego. Odprowadzenie wody gnojowej  Wodę gnojową będącą mieszaniną gnojówki i wody deszczowej odprowadza się kanalikiem wykonanym w płycie dennej do zbiorników. Ilość wody gnojowej zależy od wielkości płyty gnojowej i wynosi 3 - 4 m3 na każde 100 ton obornika lub 60 m2 płyty. Opróżnianie zbiorników przy pomocy pompy asenizacyjnej.

powierzchnia wewnętrzna: 0.00 m2
powierzchnia zabudowy: 0.00 m2
kubatura:0.00 m3
cena projektu z VAT:400.00 zł 
segment 3,00 x 8,00
|
|