Projekt budynku inwentarskiego BR-216

stodoła bezsłupowa

Budynek stodoły jest obiektem wolnostojącym, parterowym niepiwniczonym, Dokumentacja obejmuje część architektoniczno-konstrukcyjną.Instalacje elektryczną - Składowanie pasz słomiastych luzem do 5.5m, prasowanych do 4.2m. Załadunek sąsieków ręczny z przyczep lub mechaniczny stertnikiem z napędem elektrycznym. Rozładunek ręczny. Konstrukcja murowa Sciany z pustaków , więźba dwustolcowa ze ścianą osłonową. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002r.,Nr 75, poz,690 • KUBATURA BRUTTO 1580m3 • POWIERZCHNIA ZABUDOWY 333,5 m2 • POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA BUDYNKU 277,75 • ILOŚĆ KONDYGNACJI 1 • WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8,25 m. • DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ 27,96 m x 11,35m • INNE Bilans mocy urządzeń energetycznych

powierzchnia wewnętrzna: 277.00 m2
powierzchnia zabudowy: 333.00 m2
kubatura:1580.00 m3
cena projektu z VAT:1800.00 zł 
|
|