Projekt budynku inwentarskiego BR-231

PROGRAM UŻYTKOWY Budynek inwentarski BR-231 przykryty dachem dwuspadowym. Budynek został zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek podzielony na dwie części: składową i inwentarską. W części inwentarskiej znajdują się: kojec dla tucznika, kurnik, miejsce na klatki królicze i paszarnia. Część składowa - przezna-czona na magazyn pasz słomiastych. Zaprojektowano alternatywnie dach jednospadowy 1.2. DANE LICZBOWE - powierzchnia zabudowy - 31,05 m2 + 5,85 m2 (wiata) - powierzchnia użytkowa - 23,30 m2 + 5,82 m2 (wiata) -kubatura - 110,5 m3 + 7,30 m3 (wiata) -zapotrzebowanie: - mocy - 2,0 kW - energii elektrycznej - 2400 kWh/rok - wody - Qird= 10 dm3/d - produkcja gnojówki - Q=6 dm3/d Budynek zaprojektowano na rzucie prostokąta o gabarytach 7,50 x 4,14m z dachem dwuspadowym, alternatywnie zaprojektowano dach jednospadowy. Nad wejściem do części inwentarskiej, w dwóch wersjach dachu, przedłużono połać dachową oparta na słupkach. - produkcja obornika - Q=9,5 kg/d

powierzchnia wewnętrzna: 23.00 m2
powierzchnia zabudowy: 31.00 m2
kubatura:110.00 m3
cena projektu z VAT:950.00 zł 
|
|