Projekt budynku inwentarskiego BR-073a

Charakterystyka obiektu. Zbiorniki bezodpływowe na gnojówkę lub ścieki sanitarne są przeznaczone dla gospodarstw rolnych oraz jako obiekty towarzyszące dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenach bez uzbrojenia kanalizacyjnego. Doprowadzenie gnojówki lub ścieków do zbiornika rurami kamionkowymi lub żeliwnymi o średnicy w 150 mm. Dostęp do wnętrza zbiornika przez studzienkę włazową z kręgów betonowych 600 mm, z włazem żeliwnym 600 mm typu lekkiego i stopniami złazowymi żeliwnymi. Zbiorniki mogą być realizowane na terenie całego kraju. Dane techniczne Powierzchnia zabudo-wy m3 11.3 11.3 11.3 14.6 14.6 14.6 15.0 Kubatura całkowita zbiornika m3 9.2 12.8 15.2 18.6 1.62 23.4 27.6 Pojemność użytkowa zbiornika m3 6.5 9,9 12.5 15.0 18.0 20.0 24.0 Odpowiadająca liczba mieszkańców RLM 2 3 3-4 4 5 6 7 Odpowiadająca obsada DJP 4 6 8 9 11 12 15

powierzchnia wewnętrzna: 0.00 m2
powierzchnia zabudowy: 11.00 m2
kubatura:0.00 m3
cena projektu z VAT:400.00 zł 
|
|