Projekt budynku inwentarskiego BR-242

DANE OGÓLNE Charakterystyka obiektu Zbiornik podziemny bezodpływowy przejazdowy na gnojówkę przeznaczony jest dla małych gospodarstw rolnych. Przewidziano 3 pojemności użytkowe zbiornika. Przyjęto, że poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu dna zbiornika, a obciążenie zewnętrzne od pojazdu g = 10 kN/m2. Dane techniczne Pojemność użytkowa m3 50 75 100 Powierzchnia zabudowy m2 56,16 57,75 57,75 Całkowita kubatura zbiornika m3 75,22 100,22 125,22 ROZWIĄZANIA BUDOWLANE Opis elementów konstrukcyjnych Zbiornik żelbetowy, prostokątny, dwukomorowy, przejazdowy Dostęp do zbiornika poprzez dwie studzienki włazowe, kwadratowe, betonowe o wymiarach w świetle 1,0 x 1,0 m. Studzienki przykryte płytą żelbetową z betonu B-15 i stali A-0 z włazem żeliwnym typu ciężkiego 600 mm Ściany gr. 15 cm żelbetowe z betonu B-15 i stali A-0 Płyta denna zbiornika żelbetowa, beton B-15, stal A-0. W dnie zbiornika dwie studzienki zbiorcze o wymiarach 0,50 x 0,50 x 0,50 m umieszczone pod włazami do zbiornika Spadki w dnie zbiornika w kierunku studzienek zbiorczych ukształtowane za pomocą wylewki cementowej Strop zbiornika: płyty żelbetowe krzyżowo-zbrojone grubości 18 cm oparte na że-brach żelbetowych i ścianach żelbetowych, beton B-15, stal A-0

powierzchnia wewnętrzna: 0.00 m2
powierzchnia zabudowy: 0.00 m2
kubatura:0.00 m3
cena projektu z VAT:400.00 zł 
|
|